Vesti

Billans - internet rešenje idealno za mala i srednja preduzeća

8. sep. 2011. - Beograd


U Beogradskom Medija centru danas je predstavljena internet računovodstvena aplikacija Billans kao prvo i jedino internet rešenje za mala i srednja preduzeća,koji je u Novom Sadu razvila kompanija Billans International.

Imajući u vidu da 96,8% mikro i malih preduzeća u Srbiji ima internet priključak, potrebno je bilo razviti poslovno rešenje koje će moći da se koristi preko Interneta (cloud aplikacija), sa niskom cenom, jednostavnom upotrebom i svim funkcionalnostima koje su malim firmama potrebne.


Kako veliki broj novoosnovanih firmi ne preživi prvu godinu poslovanja, težilo se pronalaženju rešenja koje će omogućiti ekonomičnije i efikasnije poslovanje bez ulaganja u kompjutersku opremu (sve dok računari imaju pristup internetu), licencirani softver, arhiviranje i čuvanje podataka, obuku kadrova za korišćenje programa, kupovinu novih verzija).

Internet rešenje Billans je ekonomičnije od klasičnih aplikacija i omogućuje sniženje troškova računovodstvenih agencija i do tri puta. To je bio jedan od razloga zbog koga je krajem avgusta Udruženje vlasnika računovodstvenih agencija (UVRA) potpisalo ugovor o saradnji sa kompanijom Billans International d.o.o.

Srpsko udruženje vlasnika računovodstvenih agencija odlučilo se za primenu ovog rešenja prvenstveno zbog mogućnosti da se srpske računovođe umreže u jedan sistem koji će biti najnaprednji u Evropi.


Budući da će sve agencije raditi u istom mrežnom programu, olakšaće se rad računovođa, a iskustva u radu biće dostupna svim korisnicima. Ovo rešenje je dostupno korisnicima u svakom trenutku, a agencije i preduzetnici moći će istovremeno da rade sa istim podacima, čime će se ostvariti dodatne uštede. S obzirom na to da svi korisnici uvek rade sa istom bazom, podaci su odmah ažurni.

Ugovorom je predviđeno da i budući članovi udruženja UVRA imaju povoljne uslove saradnje, i to čak na period od 10 godina. Takođe, u pripremi je i zajednička savetnički internet sajt Billansa i UVRA-e, koji će predstavljati izvor informacija za preduzetnike i agencije u Srbiji.Porečima predsednika UVRA, Jovana Beare i direktora Billansa, Marjana Mrhara, postavljene ciljeve moguće je realizovati u naredne dve godine, rezultati će biti sniženje troškova i formiranje poslovne društvene mreže koja će omogućiti bolju komunikaciju i razmenu znanja za računovodstveneagencije i njihove klijente.

Stručnjaci Billansa imaju veliko iskustvo i u samom vrhu su u razvoju evropskih internet računovodstvenih programa. Pored udruženja UVRA, koje je aktivni konsultant razvoju Billansa, u tom poslu su od samog početka učestvovale i najveće srpske računovodstvene agencije: Klaris, Beara, Tefter (Novi Sad), Vizija računovdstvo i KGB (Beograd), Mitrović (Šabac) i Acegan (Pančevo).

U edukativnom centru za obuku knjigovođa KGB finance, od ove poslovne sezone odlučili su da za potrebe obuke koriste poslovni softver Billans, a primenjuju ga i za vođenje poslovnih knjiga oko tridesetak privrednih društava, koliko trenutno koristinjihove usluge.

Po rečima Branislava Krstovića, direktora edukativnog centra KGB, Billans ispunjava sve uslove da u kratkom roku bude prihvaćen od strane malih i srednjih preduzeća kao jednostavno i potpuno softversko rešenje prilagođeno potrebama savremenog elektronskog poslovanja.


Konferencija za novinare, Medija centar, Beograd

Saradnja sa Udruženjem vlasnika računovodstvenih agencija ima cilj da se srpske računovođe umreže u jedan sistem

Novi Sad, 18. avgust 2011. -Ugovor između kompanije Billans international d.o.o., koja je razvila internet računovodstvenu aplikaciju, i Udruženja vlasnika računovodstvenih agencija (UVRA) potpisan je 18. avgusta u Novom Sadu.

Srpsko udruženje vlasnika računovodstvenih agencija odlučilo se za primenu ovog rešenja prvenstveno zbog mogućnosti da se srpske računovođe umreže u jedan sistem koji će biti potpuno konkurentan sa zemljama Evropske unije.

Mrežno rešenje Billans je ekonomičnije od klasičnih aplikacija i omogućuje sniženje troškova agencija za najmanje tri puta. Takođe, zbog organizacije u kojoj će sve agencije koristiti isti program, sniziće se cene komunikacije agencija sa svojim klijentima, obuke zaposlenih, nabavke licenci i druge opreme kao i troškovi prelazka na nove verzije programa.

Budući da će sve agencije raditi u istom mrežnom programu, olakšaće se rad računovođa, a sva iskustva u radu biće dostupna svim korisnicima. Ovaj program, zbog toga što radi preko interneta, biće dostupan korisnicima u svakom trenutku, a agencije i preduzetnici moći će istovremeno da rade sa istim podacima, čime će se ostvariti dodatne uštede. S obzirom na to da svi korisnici uvek rade sa istom bazom, podaci se trenutno ažuriraju.

Stručnjaci Billansa imaju veliko iskustvo i u samom vrhu su u razvoju evropskih internet računovodstvenih programa. Pored udruženja UVRA, koje je aktivni konsultant razvoju Billansa, u tom poslu su od samog početka učestvovale i najveće srpske računovodstvene agencije: Klaris, Beara, Tefter (Novi Sad), Vizija računovdstvo i KGB (Beograd), Mitrović (Šabac) i Acegan (Pančevo).

Ugovorom je predviđeno da i budući članovi udruženja UVRA imaju povoljne uslove saradnje, i to čak na period od 10 godina. Takođe, u pripremi je i zajednička savetnički internet sajt Billansa i UVRA-e, koji će predstavljati izvor informacija za preduzetnike i agencije u Srbiji.

Po rečima predsednika UVRA, Jovana Beare i direktora Billansa, Marjana Mrhara, postavljene ciljeve moguće je realizovati u naredne dve godine, a rezultati će biti sniženje troškova i formiranje poslovne društvene mreže koja će omogućiti bolju komunikaciju i razmenu znanja za računovodstvene agencije i njihove klijente.

Marjan Mrhar (Billans internacional), Jovan Beara (UVRA).