Cenovnik za računovodstvene agencije

Za agencije do 10 licenci / pristupa:

Broj licenci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cena bez PDV-a: 25 40 50 55 60 65 70 75 80 85

Cene za veće agencije - po dogovoru.

Računovodstvena agencija ima pravo da za svaku kupljenu licencu vodi neograničen broj preduzeća. Ako preduzeće radi sa istim podacima kao agencija to znači da preduzeće (klijent agencije) mora sebi da kupi licencu po cenovniku za preduzeća. Cenovniku za preduzeća.

Popust prilikom plaćanja na duži period

Svim korisnicima koji nam ukažu poverenje preko plaćanja na duži vremenski period unapred, dobijaju poseban popust i to u vrednosti od:

Za preduzeća koja koriste Billans bez računovodstvene agencije, važi cenovnik i uslovi za preduzeća.

Ako preduzeće, kojem knjigovodstvo vodi računovodstvena agencija, želi da počne koristiti Billans, onda se vodi prema cenovniku za preduzeća.

Cenovnik posebnih usluga:

Zahtevi

Zahtevi za pomoć su BESPLATNI. Oni su najosnovniji način komunikacije između korisnika i stručnih saradnika iz podrške. Sistem Zahtevi je integrisan u program, tako da je svaki zahtev za pomoć vezan za korisnika i organizaciju, iz koje je zahtev poslat.

U roku od dva sata se daju odgovori na sve zahteve, koji su bili poslati do 16 časova radnim danom.

Besplatna pomoć ne uključuje savete iz domena zakonodavstva i poslovanja.


Telefonska i Internet podrška

Kraća 10-minutna pomoć, koja se odnosi na upotrebu programa je BESPLATNA.

Telefonska i Internet podrška koja prelazi granice besplatne podrške, tarifira se sa 5 eur za svakih narednih 10 minuta.

Besplatna pomoć ne uključuje savete iz domena zakonodavstva i poslovanja.


Usluge tehničke podrške na terenu 20 eur / sat

Troškovi izlaska na teren u lokalu ( Novi Sad ) 10 eur

Putni troškovi za teritoriju van Novog Sada 0,3 eur / kmNapomena: Vrednost Eur-a se obračunava po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja i sve cene su bez PDV-a.