O Billansu

Billans je internet poslovno rešenje za mala i srednja preduzeća. Najveća prednost Billansa je u tome što preduzetnik i računovodstveni servis rade na istim podacima istovremeno, nezavisno od toga gde se u datom trenutku nalaze. Korisnici i računovodstveni servis mogu da pristupaju jedino podacima i funkcijama do kojih im je pristup dozvolio preduzetnik. Billans se može koristiti bilo gde i bilo kada. Na raspolaganju je 24 sata na dan, 7 dana u nedelji. Radi na svim uređajima koji imaju pristup internetu (desktop računari, notebook računari, Iphone i Android uređaji…).

Za korišćenje Billansa nije potrebna obuka ili veliko predznanje. U Billans su već ugrađena uputstva, video uputstva i FAQ za podršku samoučenju. Na raspolaganju su i lične online prezentacije i odlična online podrška, koja je organizovana na nacionalnom nivou. Osnova online podrške sastoji se iz pitanja koja postavljaju korisnici Billansa i stručnih odgovora na ta pitanja. O podršci za korisnike brine i mreža Billans partnera i saradnika po čitavoj državi. Partneri brinu za telefonsku podršku i podršku na terenu.Prednosti Billansa

Najveća prednost Billansa je jednostavnost korišćenja

Najveća prednost Billansa je jednostavnost upotrebe i dostupnost bilo gde i bilo kada. Billans je dostupan 24 sata na dan, 7 dana u nedelji. Razvijen je specijalno za manja i srednja preduzeća koja imaju jednostavnu organizaciju rada. Učenje je brzo i ne iziskuje velike troškove. Veoma lako se može naučiti pomoću video uputstava, FAQ i online prezentacije i podrške. Za učenje Billansa organizujemo seminare na terenu. Na raspolaganju su i individualni seminari preko interneta. Za obučavanje korisnika i za korisničku podršku zaduženi su Billansovi ključni partneri.

Preduzeće i računovodstvena agencija koriste iste podatke istovremeno

Najveća prednost Billansa je jednostavnost upotrebe i dostupnost bilo gde i bilo kada. Billans je dostupan 24 sata na dan, 7 dana u nedelji. Razvijen je specijalno za manja i srednja preduzeća koja imaju jednostavnu organizaciju rada. Učenje je brzo i ne iziskuje velike troškove. Veoma lako se može naučiti pomoću video uputstava, FAQ i online prezentacije i podrške. Za učenje Billansa organizujemo seminare na terenu. Na raspolaganju su i individualni seminari preko interneta. Za obučavanje korisnika i za korisničku podršku zaduženi su Billansovi ključni partneri.

Sve komunikacije na jednom mestu

Još pre par godina se internet u preduzećima upotrebljavao jedino za slanje e-pošte i traženje različitih informacija. Danas je u internet ugrađeno mnogo novih i korisnih funkcija, koje su nas inspirisale da napravimo Billans, sa kojim možemo malim preduzećima omogućiti velike uštede, bolju organizaciju rada i bolju prodaju.

Sa Billansom preduzeće može voditi računovodstvo na način koji omogućava svim korisnicima da rade na istoj bazi istovremeno, bilo kada i bilo gde. Billans je jedino rešenje koje ima ugrađenu komunikacionu centralu preko koje se mogu obavljati telefonski pozivi, slati i primati SMS, slati i primati e-mail i fax. Sa Billansom preduzeće može svoje poslovanje brzo i jeftino modernizovati i centralizovati.

Dokumenti se u Billansu automatski arhiviraju i čuvaju na jednom mestu

Dokumenti koji se arhiviraju odmah su dostupni onima kojima preduzeće dodeli pravo pristupa. Svi izlazni dokumenti se prilikom izdavanja automatski čuvaju u digitalnom obliku (PDF). Analogni ulazni dokumenti se u Billans unose putem FAX-a, mobilnog telefona ili skeniranjem. Kad su dokumenti uneti u arhivu, pretraga je do deset puta efikasnija. Originalna dokumenta ne treba više ni kopirati, ni slati poštom. Primaocu se šalje samo link do dokumenta, koji primalac može pogledati, ispisati ga ili komentarisati.

Telefonska centrala u okviru Billansa

Najnovije prednosti koje donosi VOIP telefonija (telefoniranje preko interneta) su već ugrađene u Billans. Korisnik u sklopu Billansa dobija i telefonski imenik svih svojih klijenata i virtualni telefon putem kojeg može telefonirati direktno preko interneta (neophodni su mikrofon i zvučnici). Najveća prednost VOIP sistema je, što se svi telefonski razgovori (početak, kraj i trajanje) zapisuju u podatke o stranci, tako da i mi i drugi znamo, kad smo sa nekom strankom razgovarali, nekog zvali, ko ga je zvao, koliko puta, kad je ona nas nazvala i šta smo se dogovorili. VOIP centrala i opisane VOIP funkcije će se početi primenjivati kada u Srbiji počne funkcionisati unutrašnji sistem VOIP-a.

Billansu se može pristupati jedino sa lozinkom

Podaci i programi Billansa nalaze se na bezbednom mestu van naših poslovnih prostorija. Nalaze se na serverima TELEKOM-a. TELEKOM nudi svoje serverske kapacitete u zakup i drugim velikim nacionalnim korisnicima (banke, velike firme, osiguranja…). Billansu se može pristupiti jedino preko lične lozinke. Za one koji žele još veću sigurnost, omogućen je i sistem pristupa preko digitalnih sertifikata, koji se koriste za internet bankarstvo (Halcom, …). Prenos podataka žičnim ili bežičnim putem kodiran je 128 bitnim kodom. Sličan način prenosa podataka koriste i banke. Arhiviranje podataka u preduzeću nije potrebno, jer je za arhiviranje zadužen Billans. Arhiviranje se vrši jednom dnevno. Za svaki pokušaj pogrešnog logovanja vlasnik licence dobija odmah SMS poruku o pogrešnom logovanju ili pokušaju logovanja. Svako pogrešno logovanje upisuje se i u dnevnik logovanja vlasnika licence.

Billans možete početi koristiti odmah, bez velikog znanja i troškova

Za početak korišćenja Billansa ne morate imati ni svoj kompjuter, potreban je samo pristup internetu i prijava na www.billans.rs, kada želite koristiti Billans. Najkasnije u roku od jednog dana (obično ranije) možete početi sa korišćenjem Billansa. U prijavi za korišćenje upišite podatke (e-mail i broj mobilnog telefona). Za nekoliko minuta ćemo Vas pozvati i omogućiti pristup Billansu. Plaćanje korišćenja Billansa je nakon mesec dana. To znači da prvih mesec dana tehnički nećete imati skoro nikakve troškove.

Billans se ne kupuje - plaća se mesečna naknada za ono što koristite

Billans se ne kupuje. Za korišćenje Billansa se plaća mesečna naknada manja od 1 EUR dnevno, pa naviše. Visina mesečne naknade zavisi od tipa Billansa i broja licenci za istovremeni rad. Za agencije cena zavisi od broja preduzeća za koje agencije vode računovodstvo. Obračun Billansa vrši se prvog u mesecu za tekući mesec. Račun za naknadu klijent mora izmiriti do 10. u mesecu. Ako klijent naknadu korišćenja Billansa nije platio u roku, vlasnik Billansa može klijentu oduzeti pravo na korišćenje Billansa.

Korišćenje Billansa možete prekinuti kad želite

Ako klijent ne želi više da koristi Billans, potrebno je da nas o tome obavesti preko Billans zahteva. Jedan dan po prijemu obaveštenja platilac neće više primati račune za korišćenje Billansa. Od dana otkaza pa nadalje, klijentovi korisnici će imati 30 dana omogućen pristup Billansu za gledanje podataka. Neće imati više prava na unos ili brisanje podataka. U roku od 30 dana klijent treba da prenese svoje podatke na svoj računar. Nakon 30 dana klijent nema prema Billansu nikakvih obaveza, kao ni Billans prema klijentu.

Billans je usklađen sa propisima i zakonodavstom

Billans je usklađen sa propisima i zakonskom regulativom Srbije. Billans ekipa se obavezuje da će u skladu sa svojim najboljim mogućnostima brinuti da bude tako i u budućnosti. Dnevne promene kao što su kursevi banaka, dnevnice, kilometraže i doprinosi, Billans stručnjaci dnevno unose u Billans. To znači, kad ujutro korisnik otvori Billans, čeka ga obaveštenje o unetim promenama.

Svi korisnici koriste istu verziju Billansa i to najnoviju i jedinu

Odmah nakon podešavanja, nova verzija Billansa, je na raspolaganju svim korisnicima odjednom. Korisnik kod sebe ne treba da podešava nove verzije, kao ni bilo šta drugo u vezi novih verzija. Treba samo da otvori Billans i već može koristiti novu verziju. Ako preduzeće ima više lokacija, na svim lokacijama se koristi ista, poslednja verzija Billansa.

Podešavanje novih verzija Billansa se vrši posle radnog vremena

Podešavanje novih verzija Billansa se vrši van uobičajenog radnog vremena preduzeća, obično posle 20 časova, subotom ili nedeljom. Nove verzije Billansa se planiraju na svaka tri do četiri meseca. Najmanje sedam dana pre predviđene instalacije nove verzije, Billans će obavestiti sve svoje korisnike o planiranom danu i satu, kao i trajanju podešavanja i o tome šta podešavanje obuhvata. Pored ovog obaveštenja korisnici će dobiti uputstva i opis novih poboljšanja. U vreme podešavanja nove verzije, Billans neće raditi. Internet i Billans su korisnicima na raspolaganju godišnje više od 99% vremena, osim ukoliko ne dođe do prekida uticajem više sile.

Podrška je organizovana na nacionalnom nivou

Podrška u Billansu je organizovana na takav način, da korisnici kojima je potrebna upisuju zahtev (pitanje) direktno u Billans. Pitanje u kratkom roku prima ključni partner Billansa i na pitanje odgovara obično u roku od 60 minuta. Ako na pitanje nema kvalitetnog odgovora, o tome odmah obaveštava korisnika i poručuje mu rok za rešenje (odgovor na pitanje). Ako na pitanje ne može odgovoriti sam, odgovor šalje drugim Billans stručnjacima, koji brinu za podršku i mogu na pitanje kvalitetno odgovoriti. Ovaj postupak se brzo odvija jer svi Billans stručnjaci imaju pristup Billansu i mogu zahtev videti odmah. Za individualnu, tj. za telefonsku ili terensku podršku korisnik se može obratiti svom ključnom partneru.

Finansijske prednosti

Finansijske prednosti izračunate su za razdoblje od tri godine. Osnova za izračunavanje je višegodišnje poznavanje organizacije u računovodstvenim agencijama i u malim preduzećima. Ocena troškova važi za korisnike koji koriste Windows ili još uvek DOS aplikacije. Kalkulacija je urađena za preduzeća koja imaju jedan računar i za agencije koje imaju tri računara. Za trošak zaposlenih ili vlasnika uzeta je vrednost satnice od 7 EUR bruto. Za trošak servisera uzeta je satnica od 20 EUR. Putni troškovi su kalkulisani kao polovina iznosa od utrošenih sati servisiranja. Ocena je možda i pesimistična, ali iako su troškovi čak i 50% manji, vidi se da korišćenjem Billansa možete imati velike uštede. Najveća ušteda za one koji koriste Billans je ušteda vremena, a vreme je novac.

Pitanja o Billansu

Kako naručiti prezentaciju Billansa?

Billans prezentaciju možete naručiti preko regionalnog zastupnika ovde.

Kako možemo znati da je Billans baš ono što tražimo?

Billans možete isprobati putem besplatne DEMO verzije, koja sadrži podatke neophodne za detaljnu probu Billansa. Billans Vam možemo prezentovati i uživo preko interneta. Kroz razgovor ćemo saznati da li će Vam Billans odgovarati. Možemo Vas posetiti i prezentovati Billans. Ako Billans nije primeren za Vas, to ćemo Vam odmah reći.

Organizujete li prezentacije po gradovima Srbije?

Vršimo prezentacije po svim većim gradovima Srbije. Ako želite da u Vašem gradu organizujemo prezentaciju to možete poručiti preko regionalnog partnera. Za prezentaciju kliknite ovde...

Kolika je cena Billansa za veću firmu?

Prvo Vas moramo upozoriti da je Billans prvenstveno namenjen manjim i srednjim preduzećima sa jednostavnim poslovanjem. Ako želite imati više od 10 korisnika, onda Vam savetujemo sastanak na kojem će naši analitičari zajedno sa Vama sagledati Vaše želje i analizirati ih. Ako budemo sigurni da je Billans primeren za Vas, to ćemo Vam svakako reći i preporučiti. Na svaku sumnju o primerenosti Billansa za Vaše poslovanje, odmah ćemo Vas upozoriti.

Po čemu se Billans razlikuje od klasičnih programa?

Billans je web aplikacija, što znači da se podaci i programi nalaze na web serveru na zaštićenom i sigurnom mestu. Iz tog razloza sigurnost podataka je nekoliko puta veća, nego u slučajevima kada imate programe na svom serveru u preduzeću ili kod kuće. Billansu se može pristupiti samo i jedino pomoću lozinke. Lozinke se u preduzećima uglavnom i ne upotrebljavaju, a ako se upotrebljavaju, obično ih znaju svi. Sigurnost Intrerneta je velika, ali zahteva i veću tajnost lozinki. U Billansu se sve transakcije prate.

Može li se saznati ko je i kada radio, šta je radio i koliko, šta je unosio, šta ispravljao, a šta izbrisao na Billansu?

Ako se klasični program na Vašem računaru izbriše ili pokvari, u tom programu nećete moći raditi dok ne dođe serviser, ili dok ne reinstalirate program. Kada je u pitanju Billans, program se ne može ni pokvariti ni obrisati. Ako kojim slučajem program na Vašem računaru ne radi, preselite se na neki drugi računar (ako ima internet) i možete nastaviti rad u Billansu.

Kakvu opremu preporučujete?

Kompjuterska oprema nije zahtevna. Ako Vam internet radi normalno sa opremom koju koristite sada, ta ista oprema je primerena i za Billans. Preporučujemo monitor rezolucije 1024x768 pixela ili više. Operativni sistem na računaru treba da bude ili Windows 2000/XP ili Vista, Linux ili Macintosh. Na računaru je neophodno da posedujete sledeće besplatne programe: Microsoft Internet Explorer verzije 7 ili 8 ili 9 i najnoviji Acrobat Reader.

Koje su glavne prednosti Billansa?

Glavna prednost Billansa je pristupačnost, jednostavnost korišćenja i činjenica da istim podacima pristupaju svi korisnici istovremeno i to sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme, 365 dana u godini. U zavisnosti od dozvola neki korisnici mogu podatke samo gledati, drugi upisivati, a treći do nekih podataka neće imati pravo pristupa. Isto važi i za funkcionalnosti Billansa, kojima neki mogu pristupiti, a neki ne, u zavisnosti od toga kakva prava će im dodeliti preduzeće ili njegov administrator.

Da li se može nadgledati pravilnost unosa podataka?

Svaki unos moguće je jednostavno proveriti - ko ga je uneo ili obrisao, kada, šta i koliko vremena je radio. Takav način kontrole smanjuje greške, povećava kvalitet rada i motiviše korisnike da rade kvalitetnije i ažurnije.

Da li se promene zakonskih propisa prate, kako i kada se ugrađuju u Billans?

Billans stručnjaci ulažu maksimum napora, da se zakonske promene ugrađuju u Billans pravovremeno. Za stalno praćenje zakonskih propisa brine nekoliko računovodstvenih stručnjaka i svi ključni partneri. Zakonske promene se ugrađuju u Billans kvalitetno i ažurno.

Kako možemo doći do informacija o budućim i dnevnim promenama propisa i podataka za obračun?

U Billans je ugrađen informacioni sistem za obaveštavanje svih korisnika odjednom. Ugrađen je i sistem za odgovore na zahteve pojedinačnih korisnika, putem kojeg komuniciraju korisnici sa Billans podrškom i obrnuto. Billans brine i o upisima dnevno promenljivih podataka kao što su kursevi NBS, dnevnice, kilometraže, doprinosi. Billans ekipa prati promene i svaki dan ih do 8:00 časova upisuje u Billans. O promenama obaveštava sve Billans korisnike preko internog sistema obaveštavanja.

Da li se Billans može koristiti na više lokacija istovremeno?

Billans je razvijen upravo za takve zahteve. Idealan je za rad sa različitih lokacija. Ako imate poslovne jedinice na više lokacija ili želite organizovati rad od kuće, firme ili sa terena, Billans je za takav način rada više nego primeren. Ukoliko Vaš posao zahteva terenski rad, a kod sebe nemate računar, neophodno je jedino imati pristup internetu te Billans možete koristiti sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme.

Da li je neophodno da korisnici Billansa budu zaposleni u preduzeću koje plaća nadoknadu?

Billans može koristiti samo osoba kome Vi to dozvolite. Korisniku možete dozvoliti pristup samo podacima i dokumentima koje Vi odobrite. Pravo korišćenja možete dati spoljnom računovođi, svom konsultantu, dobavljaču, kupcu - bilo kome. Sami možete kreirati broj korisnika. Jedino ograničenje je da Billans istovremeno može koristiti samo onoliko korisnika, koliko imate kupljenih licenci. Administrator Vašeg Billansa može nadzirati svaku izvršenu transakciju, kontrolisati ko je šta radio, kada je ušao u Billans i kada je završio sa radom.

Koliko brzo mogu početi sa korišćenjem Billansa?

Obavestite nas ili Billans partnera iz Vašeg regiona, ako Vas zanima Billans. Ukoliko ste Billans već isprobali ili videli kako radi kod Vašeg prijatelja i znate šta želite, pristup Billansu možete dobiti za svega dva-tri sata. Ako imate malo korisnika postupak traje zaista kratko. Ukoliko imate želju za više korisnika predlažemo Vam da zajedno izvršimo analizu Vaših želja i naše ponude. Kada utvrdimo da je Billans primeren Vama, u najkraćem roku možete ga početi koristiti.

Da li nove verzije Billansa treba doplatiti i koliko?

Nove verzije Billansa uključene su u cenu naknade. To važi za sve funkcije koje nosi Billans paket koji koristite. Ukoliko neka nova funkcija bude ugrađena zbog zakonske promene ili poboljšanja postojećih funkcija Billansa, to će biti uključeno u cenu. Ukoliko ugradimo neku potpuno novu funkciju, dobićete o tome obaveštenje sa opisom i naznakom da li se nova funkcija naplaćuje ili ne.

Kakva je sigurnost podataka?

O bezbednosti podataka brinemo i mi u Billansu i stručnjaci iz ORION-a. Prilikom razvoja koristili smo sve poznate i najnovije metode i alate slične onima koje upotrebljavaju banke i druge institucije za svoje WEB aplikacije. Prenos podataka zaštićen je 128-bitnim kodom, a ulaz u Billans lozinkom. Kompjuteri su zaštićeni i osigurani firewallovima. Podaci se arhiviraju automatski svaki dan. Do gubitka podataka u normalnim okolnostima ne može doći. Isto tako, ne može doći do gubitka ili uništenja podataka zbog pokušaja krađe ili uništenja Vašeg računara ili opreme.

Da li se u Billans mogu uvoziti podaci iz drugih programa i kako?

Neki podaci, kao što su otvorene stavke i šifrarnici se mogu uvesti u Excel, a potom iz Excela u Billans. Za uvoz drugih podataka se možemo dogovoriti. Skoro na svakoj važnijoj tabeli (pregledu) moguće je izvršiti izvoz podataka u Excel.

Da li je Billans stvarno dostupan 24/7?

Da, Billans je dostupan 24 sata i to svih 365 dana u godini. Pristup može biti privremeno onemogućen zbog servisiranja Billansa. Servisiranje se obično radi subotom, nedeljom ili radnim danima posle 20:00 časova. O planiranim prekidima pristupa zbog servisiranja korisnici će biti obavešteni preko Billans infomacionog sistema bar nedelju dana ranije.

Da li se korisnička podrška naplaćuje?

Podrška se ne naplaćuje sve dok korisnici koriste online podršku, tj. postavljaju pitanja i zahteve online i sačekaju odgovor. Korisnici Billansa imaju pristup svim zahtevima za podršku koje su slali ostali korisnici i svim odgovorima na te zahteve. Pristup i upotreba ovih zahteva je besplatna. Besplatna podrška odnosi se samo na pitanja u vezi korišćenja programa, a ne i na pitanja u vezi računovodstva i zakonodavstva. Ukoliko korisnik od ključnog partnera traži telefonsku ili terensku podršku to će mu biti omogućeno, ali takva podrška nije uključena u cenu licenci. Za cenu takve podrške korisnik se dogovara sa ključnim partnerom.

Da li je savetovanje u vezi zakonskih propisa i poreza za korisnike Billansa besplatno?

Savetovanje u vezi lakših i opštih pitanja može biti besplatno. Savetovanje nije besplatno ako je pitanje po karakteru takvo, da će konsultant za odgovor potrošiti više vremena ili više svog stručnog znanja. Korisnik može da postavi bilo kakvo pitanje iz bilo kog područja Billansa i sa Billansom povezanog sadržaja. Ukoliko konsultant oceni da za odgovor treba više vremena, na pitanje će odgovoriti ali sa napomenom, da je za kompletan odgovor neophodno više vremena, kao i koliko će takva usluga korisnika koštati.

Da li se telefonska podrška naplaćuje?

Telefonsku podršku i podršku na terenu Billans partner može korisniku naplatiti po cenovniku koji je propisan za celu Srbiju.


Pozovite najbližeg regionalnog partnera ili mu pošaljite mail. Odmah po prijemu maila sa Vašim željama, kontaktiraćemo Vas i odgovoriti na Vaša pitanja i zahteve.