Billans podrška

Pri radu u informacionom sistemu podrška je veoma bitan faktor. Zato smo korisnicima Billans aplikacije obezbedili pomoć i tehničku podršku putem mreže Billans partnera. Korisnicima je, takođe, na raspolaganju i direktna plativa podrška, kao i online edukacije.

Zahtevi

Zahtevi za pomoć su BESPLATNI. Oni su najosnovniji način komunikacije između korisnika i stručnih saradnika iz podrške. Sistem Zahtevi je integrisan u program, tako da je svaki zahtev za pomoć vezan za korisnika i organizaciju, iz koje je zahtev poslat.

U roku od najkasnije sat vremena se daju odgovori na sve zahteve, koji su bili poslati do 16 časova radnim danom.

Besplatna pomoć ne uključuje savete iz domena zakonodavstva i poslovanja.

Telefonska i Internet podrška

Kraća 10-minutna pomoć, koja se odnosi na upotrebu programa je BESPLATNA.

Telefonska i Internet podrška koja prelazi granice besplatne podrške, tarifira se sa 5 eur za svakih narednih 10 minuta.

Besplatna pomoć ne uključuje savete iz domena zakonodavstva i poslovanja.


Usluge tehničke podrške na terenu 20 eur/sat

Troškovi izlaska na teren u lokalu ( Novi Sad ) 10 eur

Putni troškovi za teritoriju van Novog Sada 0,3 eur/km


Napomena: Vrednost Eur-a se obračunava po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja i sve cene su bez PDV-a.