Vesti

Potpisan ugovor o saradnji sa Alfa Univerzitetom

11.sept.2013.


Alfa univerzitet koji nosi epitet Prvog privatnog Univerziteta u Srbiji, i slogan UVEK PRVI, prepoznao je neophodnost da u svakoj oblasti bude lider i da sarađuje sa liderima u njihovim oblastima. Rezultat ove težnje je i potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između Billans Internationala i Alfa univerziteta i Agencije KGB Finance iz Beograda.


Billans International kao lider u softverskim rešenjima za oblast računovodstva i revizije stavlja na raspolaganje ONLINE knjigovodstveni softver za edukaciju asistenata i studenata Alfa univerziteta, dok KGB Finance obezbeđuje za studente 4. godine računovodstveno-revizorskog smera, sticanje tržišnih sertifikata u oblasti Računovodstva i revizije pod izuzetno povoljnim uslovima, a posebno sertifikate u okviru specijalističkih kurseva za sticanje licence knjigovođe i samostalnog knjigovođe.

Online softver Billans će biti aplikovan u okviru računovodstveno-revizorskog smera i omogućiti konstantan rad i praksu studentima Alfa univerziteta, zajedno sa DLS sistemom učenja ( Distance Learning Sistem ) koji sprovodi Alfa univerzitet, ovakva saradnja je dobitna kombinacija koja će buduće diplomce od svršenih studenata pretvoriti u kompletno obučene preduzetnike spremne da otvore sopstvene knjigovodstvene agencije.