Cenovnik za preduzeća

Preduzeće može da koristi samo deo ili čitav Billans. Ako koristi Billans bez knjigovodstva i plata, to znači da mu knjigovodstvo i plate vodi računovodstvena agencija.

Preduzeće koji koristi Billans ima mogućnost da za njega radi interni ili eksterni računovođa ili agencija.

Drugi način je da Billans ima računovodstvena agencija i da ona dozvoli preduzeću rad na podacima agencije. Ako preduzeće želi da na podacima agencije radi nešto ili sve ONLINE, treba da kupi licence za onaj deo Billansa za koji se odluči.

Popust prilikom plaćanja na duži period

Svim korisnicima koji nam ukažu poverenje preko plaćanja na duži vremenski period unapred, dobijaju poseban popust i to u vrednosti od:

Billans Basic
Cena: 25€
Basic
 • Izdavanje predračuna
 • Izdavanje računa
 • Izdavanje dopisa
 • Prijemljeni računi
 • Putni nalozi
 • Knjiženje primljenih i izdatih računa
 • Dnevni izveštaj maloprodaje
 • Robno materijalno poslovanje
 • Proizvodnja
 • Platni promet
 • Računovodstvo
 • Plate, kadrovska i drugi lični prihodi do 50 zaposlenih
Billans Silver
Cena: 32€
Silver
 • Izdavanje predračuna
 • Izdavanje računa
 • Izdavanje dopisa
 • Prijemljeni računi
 • Putni nalozi
 • Knjiženje primljenih i izdatih računa
 • Dnevni izveštaj maloprodaje
 • Robno materijalno poslovanje
 • Proizvodnja
 • Platni promet
 • Računovodstvo
 • Plate, kadrovska i drugi lični prihodi do 50 zaposlenih
Billans Gold
Cena: 40€
Gold
 • Izdavanje predračuna
 • Izdavanje računa
 • Izdavanje dopisa
 • Prijemljeni računi
 • Putni nalozi
 • Knjiženje primljenih i izdatih računa
 • Dnevni izveštaj maloprodaje
 • Robno materijalno poslovanje
 • Proizvodnja
 • Platni promet
 • Računovodstvo
 • Plate, kadrovska i drugi lični prihodi do 50 zaposlenih

U cenu pojedinačne licence za paket, uključeno je vođenje jednog preduzeća sa jednim korisnikom.

Sve cene su bez uračunatog PDV-a. Obračun kursa vršimo na dan fakturisanje po prosečnom kursu NBS-a.

Doplate na mesec Basic Silver Gold
Doplata za dodatnu licencu 5 5 5
Doplata za dodatno preduzeće za ukupan broj korisnika 12 15 20
Online pregledi/na licencu 5 5 5
Mobilni Billans/na licencu 5 5 5
Druge doplate na mesec
POS Billans kasa/kom (podržane sve verzije Billans-a) 19

Cenovnik posebnih usluga:

Zahtevi

Zahtevi za pomoć su BESPLATNI. Oni su najosnovniji način komunikacije između korisnika i stručnih saradnika iz podrške. Sistem Zahtevi je integrisan u program, tako da je svaki zahtev za pomoć vezan za korisnika i organizaciju, iz koje je zahtev poslat.

U roku od dva sata se daju odgovori na sve zahteve, koji su bili poslati do 16 časova radnim danom.

Besplatna pomoć ne uključuje savete iz domena zakonodavstva i poslovanja.


Telefonska i Internet podrška

Kraća 10-minutna pomoć, koja se odnosi na upotrebu programa je BESPLATNA.

Telefonska i Internet podrška koja prelazi granice besplatne podrške, tarifira se sa 5 eur za svakih narednih 10 minuta.

Besplatna pomoć ne uključuje savete iz domena zakonodavstva i poslovanja.


Usluge tehničke podrške na terenu 20 eur / sat

Troškovi izlaska na teren u lokalu ( Novi Sad ) 10 eur

Putni troškovi za teritoriju van Novog Sada 0,3 eur / km



Napomena: Vrednost Eur-a se obračunava po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja i sve cene su bez PDV-a.